Edukinesiologie

Edu-kinesiologie verbetert en bevordert het leervermogen van mensen door een betere body-brein integratie. En waar kan dat beter beginnen dan bij kinderen! Vanaf onze geboorte tot en met onze kleutertijd hebben we spelenderwijs de tijd om ons voor te bereiden om op school te leren lezen en schrijven.

De ontwikkeling van ons brein gaat gelijk op met de ontwikkeling van het lichaam. Onderling stimuleren zij elkaar. De kruipbeweging is hier een goed voorbeeld van. De samenwerking tussen links en rechts is een eerste vereiste om goed te kunnen leren en is direct gerelateerd aan de coördinatie van het brein met de zintuigen en de rest van het lichaam (bijvoorbeeld de oog/hand-coördinatie).

Als het goed is verloopt dit proces probleemloos en beleven we er zelfs plezier aan.Toch is leren niet altijd even leuk.

Ieder kind is totaal verschillend van de ander; qua uiterlijk, breinstructuur, kwaliteiten en behoeften, die ook nog eens per moment kunnen veranderen. Stress ontstaat als je dan toch dezelfde dingen moet doen als een ander in hetzelfde leerjaar, terwijl jouw hersens of lichaam daar mogelijk een jaar eerder of later klaar voor waren. Lezen, schrijven en rekenen kunnen daardoor pure stressfactoren worden, iedere dag opnieuw, 365 dagen per jaar. Stress ontstaat als je individuele ontwikkeling in een collectief jasje wordt gewrongen. Een collectief leersysteem lijkt een gegeven feit; dus wordt het wel belangrijk en noodzakelijk de ontstane stress te herkennen, te reguleren en te reduceren. Daar is Edu-kinesiologie voor gemaakt.

Edu-kinesiologie of braingym maakt vooral gebruik van fysieke oefeningen en massages die de blokkades in de energie op zullen lossen. Dat gebeurt door oefeningen waarbij de eigen middenlijn wordt overgestoken; eenvoudige zelf-massages en stretchoefeningen. De activitei­ten zijn geschikt voor iedereen, van elk niveau en van elke leeftijd. Ze zijn gemakkelijk te leren en nemen weinig tijd in beslag.

Op momenten dat er sprake is van leersituaties, kan eenieder deze oefeningen ter bevordering van zijn/haar leervermogen uitvoeren. Als er sprake is van negatieve stress die niet zomaar kan worden opgelost, is het mogelijk voor een individuele behandeling te kiezen.

Door middel van spiertesten wordt dan getest welke (leer)activiteit of beweging negatieve stress veroorzaakt. Vervolgens worden oefeningen uitgetest en uitgevoerd om de blokkades op te lossen, specifiek voor de desbetreffende persoon.

Door deze bewegingen gaat de energie weer stromen tussen beide hersenhelften en van en naar de zintuigen. Het brein en het lichaam gaan beter samenwerken en het leren en leven wordt weer leuk!

Braingym is perfect toe te passen in het reguliere onderwijs, groepsgewijs en individueel, zowel ter voorkoming als ter verbetering.