Praktijkinfo

Praktijk ’t Frederiek,

Natuurgeneeskundig Therapeut

Frieda Rieks

 Tel nr: 0523-683502

Mob. Nr: 06-44792064

Geopend op maandag tot vrijdag van 09.00  uur – 16.00 uur

Praktijk locatie De Watertoren te Lutten

Dedemsvaartseweg Noord 64 A

7775 AJ Lutten

Tel nr: 0523-857219

De praktijk bevindt zich op de tweede verdieping en is helaas niet toegankelijk voor minder validen.

Email: [email protected]

KvK nr: 08220322

BTW nr: NL001649522B31

Erkend therapeut bij de Beroepsvereniging Fagt

HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg RBCZ

Aangesloten bij een klacht- en tuchtcommissie :

Zie hiervoor:  fagt.org/complaints  of

http://www.tcz.nu/u-heeft-een-klacht.html *

Vervanging bij afwezigheid tijdens vakanties ed: Gerda Wilmink,  http://www.detelescoop.nl/

*Heeft u een klacht?

Afhankelijk van de inhoud van uw klacht kunt u een klacht indienen bij een van de onderstaande instanties. Als u een klacht heeft, bespreek die dan eerst met uw beroepsbeoefenaar zelf. Misschien is er sprake van een misverstand. Een goed gesprek kan het probleem mogelijk al oplossen.

Klacht via klachtfunctionaris van de beroepsorganisatie
U kunt uw klacht ook voorleggen aan de klachtfunctionaris van de beroepsorganisatie waarvan uw beroepsbeoefenaar lid is. Deze zal proberen te bemiddelen in het gesprek tussen u en de beroepsbeoefenaar.

Klacht via Geschillencommissie
Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kunt u een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de beroepsbeoefenaar is aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie. U kunt zich hiertoe wenden met uw klacht. De geschillencommissie doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Klacht via de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)
Bij het tuchtcollege kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen(beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van de RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Bij studenten betreft het naast de RBCZ/TCZ beroepscode ook de het reglement van de opleiding.

Klacht via Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Met een klacht over een beroepsbeoefenaar of arts binnen de complementaire zorg kunt u ook naar het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg stappen. Bijvoorbeeld als de arts een verkeerde of te late diagnose heeft gesteld. Het Tuchtcollege doet een bindende uitspraak en bepaalt of de zorgverlener zijn beroep nog mag uitoefenen. De zorgverlener moet zich aan de uitspraak houden.

Klacht via Inspectie voor de Gezondheidszorg
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) lost uw persoonlijke klacht niet voor u op. U kunt bij de IGZ wel melding maken van uw klacht. De IGZ gebruikt deze signalen bij haar toezicht op de zorg. Bij veel of ernstige signalen over een bepaalde zorgaanbieder grijpt de IGZ in.

Oplichting en fraude
Het College van Toezicht kan er niet voor zorgen dat u geld terug krijgt van de beroepsbeoefenaar. U dient zich daarvoor te wenden tot de civiele rechter, of het Openbaar Ministerie. 

Inspectie
www.igz.nl

Civiele rechter
www.rechtspraak.nl
 
Register van Beroepsbeoefenaren
www.rbcz.nu