Touch for Health

Touch for Health richt zich met name op de mechanische en chemische “stress”. Het is een methode waarmee geblokkeerde spierenergie-circuits worden hersteld. Lichamelijke onbalans wordt gecorrigeerd door aanwezige, maar mogelijk slecht ontwikkelde, primaire reflexen opnieuw te integreren in het bewegingspatroon. Met manuele spiertesten worden spierzwaktes en energieblokkades opgespoord en gecorrigeerd. Doel daarbij is het zelfgenezend vermogen van het lichaam te activeren. Met deze methode kan iedereen meer verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid dragen. Er worden concrete aanwijzingen geboden om beter met klachten en problemen om te gaan en een positieve invloed uit te oefenen op de eigen gezondheid